dzisiaj jest: 16 grudnia 2019. imieniny: Albina, Zdzisław
 
Urząd Gminy Raczki
tel. +48 (87) 56-85-925
ug@raczki.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118)
   ...więcej
2015-01-19 15:25:27


Przetarg nieograniczony na: "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Raczki"
   ...więcej
2014-11-25 13:59:04


Przetarg nieograniczony na: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę zł – 1.090.000 zł (słownie: Jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 167.826 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 922.174 zł"
   ...więcej
2014-10-30 13:10:29


Przetarg nieograniczony na: ,, Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach”
Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pliki spakowane programem WINRAR  ...więcej
2014-10-21 10:19:32


Przetarg nieograniczony na: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych.”
   ...więcej
2014-09-05 12:35:29


Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie placu zabaw na terenie przy budynku Szkoły Podstawowej w Raczkach w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”. Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Raczki”
  ...więcej
2014-06-04 09:32:14


Przetarg nieograniczony na: ,,Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki-Sucha Wieś-Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000 – 1+570” i „Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach”
Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pliki spakowane programem WINRAR.   ...więcej
2014-05-27 07:47:21


Przetarg nieograniczony na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki”
  ...więcej
2014-05-12 10:58:01


Przetarg nieograniczony na: „Zwiększenie i utrzymanie turystycznej atrakcyjności terenów gminy oraz lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów turystycznych i krajobrazowych poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej, pomostu wraz z przebudową zjazdu oraz wykonaniem oświetlenia i monitoringu nad jeziorem Bolesty”
Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pliki spakowane programem WINRAR. Pozostałe załączniki do SIWZ (dokumentacja wykonawcza) ze względu na wielkość dostępna jest na wniosek w wersji elektronicznej lub papierowej.   ...więcej
2014-04-30 11:15:05


Przetarg nieograniczony na: ,,Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi DOWSPUDA - SZKOCJA – KORYTKI na odcinku SZKOCJA - ZIÓŁKOWO - KORYTKI ”
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pliki spakowane programem WINRAR  ...więcej
2014-04-29 11:44:14

Pokazano 1 - 10 z 139
następne

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA